Příběhy

Příběhy

Vánoční bazááár 2016

...


Více ...

Viktorka M.

Viktorce M. jsme přispěli na asistenční služby, díky čemuž se Viktorka mohla účastnit Letního psychorehabilitačního pobytu dětí se zdravotním postižením Arpida v obci Buková u Nových Hradů!


Více ...

Honzík H. - poděkování od maminky

Moc nás potěšil email od maminky Honzíka, kterému jsme společně s

...


Více ...

Honzík H.

Honzík H. se narodil 23. 2. 2014 s vrozenou vývojovou vadou pravé ruky, kde má pouze dva prsty a to palec a prsteníček.
Když bylo Honzíkovi asi půl roku, lékaři diagnostikovali opoždění psychomotorického vývoje. Objevily se také první epileptické záchvaty. Později se zjistilo, že Honz
...


Více ...

Kubík Š.

Devítiletý Jakub je na invalidním vozíku a trpí mozkovou obrnou. Pomoci mu může léčba, kterou v ČR nehradí zdravotní pojišťovny. Jde o léčebný pobyt v Centru Hájek - Šťáhlavice, kde se specializují na léčbu metodou TheraSuit – speciální stabilizační (kosmický) obleček, který umožňuje specifické akti...


Více ...

Letní tábory

Nadační fond Šestý smysl přispěl 2 rodinám na pobyt dětí v táboru Blaník - Louňovice pod Blaníkem. Rodiny byly vybrány na základě doporučení SOS KOMPAS - 

...


Více ...

Domov svaté Rodiny - Petřiny

Domov svaté Rodiny je církevní zařízení v Praze 6, které poskytuje ce

...


Více ...

Kačenka V.

Katka je zdravotně postižená dvacetiletá dívka, která trpí Rettůvym syndromem (ztráta úchopových schopností, doprovázená závažnými poruchami hybnosti, spolu výskyt epilepsie, částečně autistické chování). Je na vozíčku. Otec od nich odešel, když bylo Katce asi 3 roky (neunesl psychicky zdravotn
...


Více ...

Domov Sedlec SPMP o.p.s.

Posláním Domova Sedlec je pomáhat a podporovat lidi s mentálním, příp. kombinovaným postižením, vést kvalitní a v nejvyšší možné míře plnohodnotný život. ...


Více ...

Vánoční Bazááár 2015

 

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM ÚČASTNÍKŮM III. VÁNOČNÍHO BAZÁÁÁRU 2015 ...


Více ...

Anička Krátka

Anička Krátká se vinou autonehody ocitla v 17 letech na invalidním vozíku s těžkými zraněními. Jako velká bojovnice prošla rehabilitačním léčením a

...


Více ...

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Dnes jsem oficiálně předali tkalcovský stav v hodnotě 22.182 Kč a masážní lehátko v hodnotě 38.659 Kč středisku pro nevidomé na Dědině. Nevidomí již s pomůckami pracují a nemohou si je vynachválit....


Více ...

Domov svaté Rodiny

Nadační fond přispěl plnou částkou na nákup madla k posteli pro klientku Domova svaté Rodiny, která trpí Parkinsonovou chorobou.


Více ...

Středisko DAR

Včera jsme oficiálně předali MOBILNÍ TOALETU FLAMINGO do Denního Stacionáře - Středisko DAR. Adélka nám ochotně zapózovala a my doufáme, že tato ,,drobnost" v hodnotě 42.000,-Kč usnadní ...


Více ...

Vánoční Bazááár 2014

Z výtěžku Vánočního Bazááárku 2014 jsme pomohli těmto dětem:

Editce

Editka (12 let) se dostala do d

...


Více ...

ZŠ Hanspaulka

Kryštůfek B. je 6-ti letý chlapec z Prahy 6, který trpí spinální muskulární atrofií, což je nervosvalové progresivní onemocnění genetického původu, které způsobuje postupné ochabování svalstva. Kryštof se nemůže postavit na vlastní nohy a je odkázán na invalidní vozík a ostatní kompenzační pomůcky. ...


Více ...

Tadeáš Tobiška

Tadeášovi je 6 let a žije s diagnózou dětské mozkové obrny – diparéza s kvadrupyramidovou symptomatologií a centrální poruchou zraku, přičemž v květnu 2012 podstoupil operaci – tenotomie (chirurgické přetětí šlach) na obou

...


Více ...

Kryštof Bouzek

Nadační fond nyní pomáhá malému "šestkovému pražánkovi" Kryštůfkovi B., který trpí SPINÁLNÍ MUSKULÁRNÍ ATROFIÍ, což je nervosvalové progresivní onemocnění genetického původu. Toto onemocnění způsobuje postupné ochabování svalstva a kvůli tomu se nemůže Kryštof postavit na vlastní nohy. Blog Kry...


Více ...

Děti z DD

Michalce

je 13 let a žije v dětském domově, neboť ve své biologické rodině byla opakovaně týrána. Po umístění do dětského domova byla Míša na nějaký čas osvojena do nové rodiny, ale i zde bohužel docházelo k týrání, a tak se Michalka vrátila zpět do dětského domo
...


Více ...